Cessna C525 Citation examinátor

Milan Mazanovský - senior examinátor

Milan pracoval pre viaceré letecké školy a letecké spoločnosti. Okrem iného pracoval aj na pozíciách Vedúci výcvikov a Vedúci letový inštruktor. Bol pri zrode a založení viacerých slovenských leteckých škôl. V roku 2012 sa vo veku 26 rokov z neho stal dovtedy najmladší letecký examinátor. Stojí na čele viacerých leteckých projektov. Medzi nimi napríklad prvá letecká škola Bratislava - Opera Jet, letecká škola JetAge Bratislava. V súčasnej dobe sa osobne angažuje najmä v projektoch spoločnosti ProfiPilot, - preskúšania ICAO English - Aero Language, a letecká škola Bratislava - ProfiPilot Academy. Od roku 2019 disponuje, ako jeden z najmladších examinátorov v Európe oprávnením letecký senior examinátor.

Disponuje oprávneniami examinátora:

 • FE(A) pre získanie LAPL(A), PPL(A) a CPL(A)
 • CRE(A) pre SEP(land), TMG a MEP(land)
 • IRE(A) pre SEP(land)/IR a MEP(land)/IR
 • FIE(A) pre CRI(A)/ME(SPA) a CRI(A)/SE(SPA)
 • FIE(A) pre IRI(A), FI(A) a TRI(A) na typ C525
 • TRE(A) pre typ C525
 • SEN - Senior examinátor

 

 

Profil:

 • lieta od svojich 15 rokov
 • absolventom Žilinskej univerzity v odbore Profesionálny pilot a Letecká doprava
 • pracoval ako letový inštruktor pre viacero leteckých škôl na Slovensku aj v Európe
 • pracoval pre leteckú školu v Trenčíne, ako pilot, letecký inštruktor a manažér letovej prevádzky (letový riaditeľ)
 • v roku 2011 založil prvú leteckú školu v Bratislave pre leteckú spoločnosť Opera Jet (FTO-SK/03)
 • 2 roky viedol a riadil leteckú školu Opera Jet (FTO-SK/03) ako Vedúci výcvikov a Vedúci letový inštruktor
 • v roku 2014 bol spoluzakladateľom leteckej školy JetAge Bratislava (SK.ATO.10)
 • pracuje na pozícií garantujúcej výcvik personálu (Crew training manager) v rámci leteckej spoločnosti v komerčnej leteckej prevádzke (CAT)
 • ako dopravný pilot lieta na lietadlách typu Cessna C525 Citation (CJ, CJ1, CJ2, CJ3, CJ4), Boeing B737 Bombardier CL65.
 • letový inštruktor FI(A) oprávnený poskytovať výcviky LAPL(A), PPL(A), CPL(A), SEP(land), TMG, MEP(land), IR(A), FI(A), IRI(A), CRI(A), TRI(A)
 • typový inštruktor TRI(A) oprávnený poskytovať výcvik na lietadlo Cessna C525 Citation na simulátore aj na letúni C525
 • CRM inštruktor pre výcviky Crew Resource Management podľa Nariadenia 965/2012
 • Vedúci examinátor a rater jazykovej v rámci Aero Language