Zápis typovej kvalifikácie v leteckom preukaze

Zápis Cessna C525 Citation typovej kvalifikácie v leteckom preukaze.

Napriek tomu, že Cessna Citation typový certifikát definuje lietadlo Cessna C525 Citation ako jednopilotné, tak aj viacpilotné, z pohľadu vydávania pilotných licencií je situácia o niečo komplikovanejšia.

Z pohľadu Časti FCL je akékoľvek lietadlo z MTOW hmotnosťou vyššiou ako 5700kg považované za viacpilotné. Do tejto kategórie spadajú z radu Cessna C525 Citation varianty CJ3, CJ3+ a CJ4. Tieto varianty sú tak považované za viacpilotné. Na druhú stranu varianty M2, CJ, CJ1, CJ1+, CJ2 a CJ2+ majú MTOW hmotnosť nižšiu ako 5700kg a preto môžu byť považované za jednopilotné.

Ničmenej, podľa predpisov EASA sú všetky varianty lietadla Cessna C525 Citation považované za jednopilotné vysokovýkonné lietadlá.

Viacpilotná prevádzka je tak požadovaná Nariadením Ec 965/2012, ktoré reguluje prevádzku lietadiel vrátane prevádzky obchodnej.

Nezávisle od spomínaných skutočností je z licenčného pohľadu Vaša typová kvalifikácia v preukaze vždy zapísaná ako C525.

V EASA priestore sú používané upravené spôsoby zápisu:

  • C525 - všeobecná C525 typová kvalifikácia so špecifikáciou pre platnosť IR (napr. Rakúsko)
  • C525/IR - príslušné IR kvalifikácie držiteľa C525 typovej kvalifikácie (napr. Česko)
  • C525/IR/PBN - príslušné IR a PBN kvalifikácie držiteľa C525 typovej kvalifikácie (napr. Rumunsko)
  • C525/IR SP - obmedzenie kvalifikácie držiteľa C525 typovej kvalifikácie pre jednopilotnú prevádzku (napr. Slovensko)
  • C525/IR MP - obmedzenie kvalifikácie držiteľa C525 typovej kvalifikácie pre viacpilotnú prevádzku (napr. Slovensko)
  • C525/IR/MPO - obmedzenie kvalifikácie držiteľa C525 typovej kvalifikácie pre viacpilotnú prevádzku (napr. Rakúsko)
  • C525/IR/SPO - obmedzenie kvalifikácie držiteľa C525 typovej kvalifikácie pre jednopilotnú prevádzku (napr. Rakúsko)

Ak chce pilot prejsť na iný variant Cessna Citation C525, musí absolvovať buď rozdielový, alebo zoznamovací výcvik. Prechod medzi variantmi rozdelenými horizontálnou čiarov vyžaduje Cessna Citation rozdielový výcvik. Prechod medzi variantmi bez horizontálnej čiary vyžaduje Cessna Citation zoznamovací výcvik.

Cessna C525 Citation typerating variants