Letecká škola

Letecký výcvik pre lietanie na lietadle typu Cessna C525 Citation poskytuje letecká škola schválená podľa štandardov EASA.

Letecká škola je organizácia certifikovaná podľa európskych štandardov - Nariadenia 1178/2011 a Časti ORA, ktorá poskytuje letecký výcvik v súlade s Časťou FCL. Letecký výcvik, ktorý letecká škola poskytuje je tzv. typový výcvik, ktorý je potrebný pre vykonávanie funkcie člena letovej posádky - pilota na type lietadla Cessna C525 Citation.

Letecký výcvik potrebný pre získanie typovej kvalifikácie Cessna C525 podlieha schváleniu zo strany Dopravného úradu. Následne takýto schválený letecký výcvik realizuje podľa svojich postupov letecká škola

V prípade ak je potrebný obnovovací letecký výcvik, je to práve letecká škola, ktorá predpisuje potrebný rozsah výcviku potrebného pre obnovenie platnosti typovej kvalifikácie

Letecká škola taktiež odporúča po absolvovaní leteckého výcviku kandidáta na letecké preskúšanie typovým examinátorom - TRE(A) pre Cessna C525 Citation.

Letecký výcvik týkajúci sa lietadla Cessna C525 Citation musí byť zrealizivaný a poskytnutý leteckou školou typu tzv. "approved training organization", alebo v skratke "ATO".

Jedná sa o leteckú školu oprávnenú poskytovať široké spektrum leteckých výcvikov, vrátane leteckého výcviku pre profesionálnych pilotov do úrovne Frozen ATPL(A).

Aj v prípade tzv. rozdielového výcviku na iné varianty lietadla Cessna C525 Citation je potrebná letecká škola. Letecký výcvik, ktorý je potrebné absolvovať v prípade prechodu z jedného variantu lietadla Cessna C525 Citation na druhý realizuje letecká škola tzv. typový inštruktor - TRI(A).