Cessna C525 Citation - preskúšanie pilotov, a typový examinátor

Cessna C525 Citation examinátor

Ako typoví examinátori Type rating examiners - TRE(A) na type Cessna C525 Citation sme oprávnení poskytovať široké spektrum leteckých preskúšaní na type Cessna C525 Citation. Môžeme poskytovať praktické skúšky - license skill tests, alebo tzv. Cessna Citation typerating LPC  - teda predĺženie a obnovy typových kvalifikácií. Taktiež môžeme realizovať tzv. Cessna Citation OPC pre prevádzkovateľov Cessna C525 Citation. Ako senior examinátori môžeme poskytovať hodnotenie spôsobilosti examinátorov TRE(A) pre typ Cessna C525 Citation.

Zvoľte si vlastnú trasu


Mám záujem o: Cessna C525 Citation - preskúšanie pilotov, a typový examinátor